ALLMEDIA

Zrzeszenie skupia niezależnych fotografów, filmowców oraz prezenterów muzycznych z województwa podlaskiego. Sa to ludzie z wieloletnim doświadczeniem posiadający ugruntowaną pozycję na rynku swoich usług. Dlatego wykonywane przez nich zlecenia są gwarancją rzetelności i profesjonalizmu. Pełne zadowolenie klienta jest dla nas celem, który osiągamy!

Podczas kontaktu z nami powołaj się na ALLMEDIA.  CENA BĘDZIE PROMOCYJNA ! 

 

 

 

 

Regulamin 

 

 

Podlaskiego Zrzeszenia Fotografów, Filmowców i Prezenterów Muzycznych

 

 

 1. Członkiem Podlaskiego Zrzeszenia Fotografów, Filmowców i Prezenterów Muzycznych 'ALLMEDIA', może zostać każdy niezależny fotograf, kamerzysta lub prezenter muzyczny funkcjonujący co najmniej od 10-ciu lat w branży i cieszący się nienaganną opinią. Uczestnictwo ma charakter dobrowolny.
 2. Zrzeszenie ma na celu dbanie o wysoki poziom świadczonych usług oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskami branżowymi w kraju i za granicą.
 3. Prawa Członków:

  • zgłaszać wszelkiego rodzaju propozycje i uwagi dotyczące funkcjonowania Zrzeszenia;
  • o każdy ma prawo zaproponować przyjęcie nowego członka Klubu, który musi uzyskać 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, członków biorących udział w posiedzeniu.
 4. Obowiązki Członka:
  • reprezentować godnie Zrzeszenie na imprezach masowych i indywidualnych;
  • służyć pomocą i radą innym członkom Zrzeszenia;
 5. Władze Podlaskiego Zrzeszenia Fotografów, Filmowców i Prezenterów Muzycznych:

  • Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Rada Zrzeszenia
  • W skład Rady wchodzą wszyscy członkowie Zrzeszenia;
  • Ustalenia Rady są prawomocne, gdy w trakcie głosowania obecna jest 2/3 członków.
  • Rada wybiera Prezesa Podlaskiego Zrzeszenia Fotografów, Filmowców i Prezenterów Muzycznych;

     - do obowiązków Prezesa należy nadzorowanie działalności   Zrzeszenia;
  • Rada może odwołać Prezesa w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności min. 50% +1 członków Rady;
  • Rada może ustalić członkom Klubu dobrowolna opłatę, ze wskazaniem celu na który mają być przeznaczone środki.
  • Odebranie członkostwa:

     - na prośbę zainteresowanego;

     - na wniosek członka Zrzeszenia w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w   obecności min. 50% +1 członków Rady

   

 

 
Wykonanie: unionart.pl
 Copyright © 2009 ALLMEDIA